Jobba Sverige ur krisen!

Den globala finanskrisen har slagit hårt mot hela världen. Nedgången har skett i en omfattning och takt som saknar motsvarighet i modern tid. De dramatiska fallen i världsekonomin har i sin tur särskilt drabbat en liten, öppen och handelsberoende ekonomi som den svenska. Resultatet ser vi i kraftigt negativ tillväxt och stigande arbetslöshet. Givetvis påverkar detta opinionen och ingången av valrörelsen.

Viktigt är att dämpa effekterna av krisen och se till att Sverige står starkt när det efter hand vänder i omvärlden. Alliansregeringen har därför presenterat förslag för att möta krisen och en dämpa uppgången i arbetslösheten. Totalt uppgår Alliansregeringens aktiva insatser för att möta krisen till 60 mdkr.

Stabila offentliga finanser är en bärande del i krisbekämpningen. Brister i ansvarstagande för de offentliga finanserna riskerar att leda till både höjda räntor, nedskärningar och skattehöjningar med direkta konsekvenser för möjligheten till återhämtning. Även långsiktigt, för att klara av de demografiska utmaningarna, välfärden och behoven av reformer, är hållbara offentliga finanser avgörande.

Alliansregeringen har understrukit att det rått en osäkerhet kring de offentliga finanserna i spåren av den kraftiga nedgången. Nu utvecklas intäkts- och utgiftssidan något bättre än tidigare förväntat. Vi, moderater, vill använda det utrymme som nu bedöms finnas till att ytterligare förstärka åtgärderna i syfte att dämpa nedgången och påskynda återhämtning i den svenska ekonomin. Detta genom att kraftsamla kring insatser för att värna välfärdens kärna, dämpa uppgången i arbetslösheten och förhindra att arbetslösheten biter sig fast. Tillsammans med fortsatt ansvarstagande för Sveriges ekonomi, hållbara offentliga finanser och reformer för långsiktig jobbtillväxt lägger det grund för en stark svensk position när konjunkturen vänder.

Att värna välfärdsverksamheter som skola, omsorg, sjukvård och brottsbekämpning är viktigt både för tryggheten och rättvisan. Alliansregeringen har de senaste åren tillfört kommunsektorn resurser som gör att möjligheterna att möta nedgången är bättre än de annars skulle ha varit. Vår bedömning är nu att ytterligare förstärkningar är nödvändiga för att trygga välfärdsverksamheter i kommuner och landsting. Historiska satsningar har även gjorts för fler poliser och skärpta insatser i kampen mot brott. Nu bör nästa steg tas för att få på plats en bättre brottsbekämpning och samtidigt möjliggöra ökad effektivitet inom hela rättskedjan.

Höjd arbetslöshet och minskad sysselsättning är att vänta även om konjunkturbilden stabiliseras. En vändning i konjunkturen kommer därtill först senare att följas av motsvarande vändning på arbetsmarknaden. Fortsatta insatser krävs därför inom ramarna för en aktiv arbetsmarknadspolitik i form av insatser för människors omställning, utbildning, anställningsbarhet. Detta för att motverka långtidsarbetslöshet samt till stöd för de människor som förlorar jobbet.

Erfarenheterna från 1990-talet visar tydligt behovet av tidiga insatser för att förhindra att arbetslösheten biter sig fast, men också för att förhindra ett tillstånd av jobblös tillväxt när konjunkturuppgången kommer. Den långsiktiga politiken för ökad jobbtillväxt, att stimulera arbetsutbudet och göra det mer lönsamt att arbeta måste därför fortsätta. Få åtgärder är så effektiva i detta arbete som ökade drivkrafter för arbete genom skattelättnader för låg- och medelinkomsttagare. Ett fjärde steg i jobbskatteavdraget skulle ge hushållen ökade trygghetsmarginaler och förstärka arbetslinjen.

Vi kommer att fortsätta att ta ansvar för den svenska välfärden och vi kommer att prioritera arbetet mot arbetslösheten. Det är jobben som kan ta Sverige igenom krisen.

Bloggar: Fredrik och Peter och Kent och Mary

Annonser

2 svar

  1. […] Bloggar: Högberg och Peter och Johan och Fredrik och Peter och Moderata Perspektiv […]

  2. […] bistånd och dataspel har sin plats. Samtidigt som debatter om jobben, skatterna och välfärden ska ha sin. Partierna har olika profil och olika frågor man brinner för. Det är bra. I grunden […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: