Orättvisorna i vården är oacceptabla

Att lågutbildade dör i onödan och får en sämre vård och omsorg i den svenska sjukvården är ett oacceptabelt misslyckande. Nu måste ett förbättringsarbete omgående inledas på både lokal och central nivå inom svensk sjukvård. Det får inte vara så att bostadsort, utbildningsnivå eller kulturell bakgrund ska ha betydelse för om man får en god vård eller ej.

Jag blir djupt oroad när jag tar del av SKL´s och Socialstyrelsens rapporter på området. Det råder inget tvivel om att svensk sjukvård misslyckats med att ge en jämlik vård. Orättvisorna är för stora och oacceptabla. Allvarliga brister i det förebyggande arbetet gör att svensk sjukvård misslyckas med att hjälpa särskilt utsatta grupper i samhället.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer ska bidra till att patienterna får tillgång till den vård och behandling som ger bäst effekt. Riktlinjerna består av ett antal rekommendationer för olika delar av sjukvården. Det är till exempel rekommendationer om vilken typ av förebyggande insatser, läkemedel eller operation som ger bäst effekt vid olika sjukdomar. De nationella riktlinjerna, som idag är rekommendationer, menar vi behöver få en mer bindande karaktär. På så vis skulle dessa riktlinjer kunna blir kraftfulla verktyg för att åstadkomma en mer kvalitativ men också rättvis hälso- och sjukvård i hela Sverige.

Problemen är förmodligen likartade i hela Sverige. Därför måste vi nu på lokalnivå säkerställa att det hälsofrämjande arbetet stärks mot de grupper som behöver stöd. Det hälsofrämjande arbetet behöver förmodligen över tid förstärkas och det är många grupper som behöver nås i tid. I spåren av det ofrivilliga utanförskapet kommer ohälsa. Vi måste möta dessa grupper i tid och stärka deras gemenskap i vårt samhälle. När det gäller våra barn och ungdomar måste de få en bra start i livet som stärker deras självkänsla. För alla grupper gäller det nu att nå ut med råd och stöd för egenvård. Att låta bli kommer att bli kostsamt både i mänskligt lidande och i ekonomiska resurser för insatser som behöver sättas in av sjukvården vid senare tillfälle.

Det huvudsakliga ansvaret för varje människas välbefinnande ligger hos den enskilde. Samtidigt tror vi att det gemensamma kan göra mer för att informera, finna svaren på hur vår hälsa i bred mening kan förbättras och även stimulera och premiera människors egna insatser för sin egen hälsa. Detta är inte bara en fråga för hälso- och sjukvården. Tvärtom är det i andra delar av samhället som mycket av det förebyggande arbetet för en bättre hälsa kan och bör ske. Det är hög tid att aktivera hela samhället i ett gemensamt arbete för att främja hälsa och välmående.

I hälso- och sjukvårdslagen uttrycks att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Människors möjligheter att få en god vård i tid ska inte vara direkt beroende av var någonstans de är bosatta eller vilken grupp man tillhör i samhället. Vi moderater är inte nöjda förrän svensk sjukvård håller högsta kvalitet och är tillgänglig för alla som behöver den. Alla som är i behov av sjukvård ska få läkartid och behandling inom rimlig tid och med god kvalité, det oavsett var man bor och vem man är. Så är det uppenbarligen inte idag, därför är det hög tid i att göra något åt orättvisorna och ojämlikheten i hälso- och sjukvården.

Annonser

Ett svar

  1. Kanske genom fler privata kliniker där den som har råd kan gå förbi alla landstingens vårdköer?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: