Moderaterna ska jobba för en dynamisk upphovsrätt

För ett land som vill ligga i framkant är det angeläget att se på detta som ett reformområde precis som alla andra. Upphovsrätt är inte äganderätt – men det är en viktig rättighet som ska vara fungerande också på nätet. Vi kan öppna för mer av innovation, mer av entreprenörskap och vinna ett starkare stöd för upphovsrätten som idé.

Moderaternas partistyrelse har ställt sig bakom tre reformförslag som syftar till en ökad respekt och samtidigt öppnar för en dynamik som leder till mer skapande och mer innovationer i den digitala nätmiljön.

– Genom att låta upphovsmän frivilligt begränsa eller korta sin upphovsrätt öppnas möjligheter till en ny balans inom ramen för den existerande upphovsrätten.

– I de fall där det är oklart vem som är upphovsman och rättighetsinnehavare kan vi tala om så kallade föräldralösa verk. I dessa fall skulle staten kunna införa ett nätbaserat standardförfarande som måste genomgås för att man skall få använda dessa verk. Det underlättar för skapande och ökad användning av material som upphovsrätten i dag förhindrar.

– Vi ska verka för att en ursprungslandsprincip för rättighetsklarering införs. Har rättigheter klarerats i ett land ska tjänsten också kunna erbjudas i alla andra medlemsstater.

Tillsammans är det tre reformförslag som tar viktiga steg mot en upphovsrätt som är mer dynamiskt utformad och syftar till att tillvarata det digitala samhällets möjligheter. Med blicken mot framtiden är det angeläget att öppna för mer innovationer, skapande och kreativitet på nätet – och därmed lägga grunden för nya framgångar och framtidsoptimism.

Mer om detta kan du läsa om på DN-debatt och hos bloggare så som Rick Falkvinge och alliansfritt och Oscar och Kent

Annonser